SIMONA STOICA

About the Speaker
  • Profesie
    Marketing Manager
  • Companie
    Lenovo România