ELLA CHILEA

About the Speaker
  • Profesie
    Director, Audit & Financial Advisory Services
  • Companie
    Mazars România

Ella este membra a: ACCA (Association of Chartered Certified Accountants), Corpul Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România (CECCAR) si Camerei Auditorilor Financiari din România (CAFR).

Ella deţine o experienţă de mai bine de 15 ani în domeniul auditului financiar şi al serviciilor de consultanţă financiară şi contabilă.

Aria de competenţă a Ellei se axează pe auditarea situațiilor financiare pentru societăți cu diverse obiecte de activitate (energie, telecomunicații, comerț, producție) întocmite în conformitate cu diverse standarde de raportare financiară: statutare (standardele românești) și standarde internaționale de raportare financiară (IFRS).