ALEXANDRU APARASCHIVEI

About the Speaker
  • Profesie
    Senior Manager, TVA
  • Companie
    Deloitte România