ADINA KIS

About the Speaker
  • Profesie
    Divion Sales Manager Romania & Moldova
  • Companie
    AVON