Fondurile europene și Ajutoarele de Stat 2014-2020, ediția a III-a

Una dintre principalele constrângeri cu care se confruntă reprezentanţii mediului de afaceri este reprezentată de accesul la finanţare, un aspect esențial în dezvoltarea sectorului privat, generarea de locuri de muncă si creșterea economică. În acest context, autoritățile române și europene depun eforturi susținute pentru încurajarea accesării schemelor de ajutor de stat, absorbției de fonduri europene prin diferite scheme, granturi și programe de creștere a competitivității business-urilor.

Fondurile europene și schemele de ajutor de stat reprezintă surse de finanţare esenţiale pentru mediul de afaceri din România, iar creșterea gradului de absorbție este o miză importantă pentru ţara noastră.

Evenimentul constituie un prilej de analiză şi dezbatere a situaţiei accesării  fondurilor europene și a ajutoarelor de stat, a oportunităţilor şi a perspectivelor pentru perioada 2014-2020, reunind reprezentanţi de marcă din: Guvern și Ministerele de resort, Autorităţile de Management, companii mari şi IMM-uri care au implementat/ implementează proiecte sau doresc să acceseze fonduri europene și ajutoare de stat, experţi, investitori, bănci şi companii de consultanţă.

În cadrul evenimentului vom discuta despre soluțiile de creștere a ratei de absorbție a finanțărilor europene, despre impedimentele în accesare dar și despre modalități de depășire a lor, soluții viabile de investiție.

“Fondurile europene și Ajutoarele de Stat 2014-2020 ” va avea loc pe data de 30 septembrie 2016, la Hotel Radisson Blu din București.

TARGET

 • IMM-uri
 • Companii mari
 • Autorități locale
 • Investitori
 • Agricultori
 • Experți
 • Bănci

* Cadrul instituțional și măsurile guvernamentale pentru îmbunătăţirea absorbţiei fondurilor structurale şi de coeziune în 2014-2020
* Acordul de Parteneriat 2014-2020 și principalele aspecte referitoare la fondurile europene alocate României
* Principalele măsuri lansate în 2016 si impactul acestora asupra mediului de afaceri românesc
* Problemele IMM-urilor în accesarea fondurilor europene: soluții și alternative
* Extinderea utilizării instrumentelor financiare de partajare a riscurilor în perioada de programare 2014–2020
* Măsuri de simplificare a sistemului de accesare a fondurilor europene: utilizarea unui sistem informatic, puncte de informare, noi criterii pentru evaluatori și un nou pachet legislativ
* Cum pot fi evitate întârzierile evaluărilor şi a plăţilor? Cum pot fi prevenite corecţiile financiare?
Care sunt problemele întâmpinate în accesarea de credite pentru cofinanţare?
* Cum pot ajuta băncile creşterea absorbţiei fondurilor europene?
* Participarea României la instrumentul financiar de tip garanție neplafonată în cadrul Inițiativei pentru IMM-uri: implicații și oportunități
* Criterii de bancabilitate vs. criterii de eligibilitate
* Studii de caz

* Cum sprijină fondurile de garantare cofinanţarea proiectelor finanţate din fonduri europene?
* HG 807/2014 pentru instituirea unei scheme de ajutor de stat având ca obiectiv stimularea investițiilor cu impact major în economie
* HG 332/2014 pentru sprijinirea investițiilor care promovează dezvoltarea regională prin crearea de locuri de muncă
* Aspecte privind schemele de ajutoare de stat: fonduri 2014-2020, domeniul de aplicare, condițiile de eligibilitate ale întreprinderilor și ale investiției, cheltuieli eligibile, intensitatea și cumulul ajutoarelor de stat, efectul stimulativ, durata, bugetul schemei și numărul estimat de beneficiari
* Impactul ajutoarelor de stat investite în proiecte implementate și perspective pentru maximizarea beneficiilor
* Impedimente în accesarea fondurilor oferite prin scheme de minimis și ajutoare de stat și soluții pentru depășirea acestora
* Principalele industrii vizate de schemele de ajutor de stat și importanța dimensiunii financiare a proiectelor aplicante
* Ajutoare de stat: antreprenori români vs. oameni de afaceri străini. Măsuri de susținere a capitalul autohton și de sprijinire a dezvoltării antreprenoriatului românesc
* Studii de caz

Detaliile Evenimentului
 • De la
  30/09/2016 09:00
 • Până la
  30/09/2016 16:30
 • Loc
 • Organizator
  BusinessMark
 • Categorie
 • Adresa
  Calea Victoriei 63-81, București 030167
Parteneri