Evaluarea și expertiza judiciară

Veridio și BusinessMark Event Management au plăcerea să anunțe organizarea seminarului EVALUAREA ȘI EXPERTIZA JUDICIARĂ ce va avea loc pe 16 iunie 2016 în București, la Grand Hotel Continental.

Partaje care au ca obiect bunuri imobile de valoare sau acțiuni, dispute între doi sau mai mulți acționari, solicitări de ridicare de sechestre de pe pachete de acțiuni sau de pe active necorporale, stabilirea de prejudicii în urma restituirii unor proprietăți, opinii diferite ale experților privind valoarea unui aceluiași bun.

Toate acestea sunt situații cu care se întâlnesc atât magistrații, cât și avocații, în fiecare zi.

CE AU ELE ÎN COMUN?

Evaluarea. O activitate complexă, cu un nivel redus de cunoaștere publică, dar cu un rol foarte important în desfășurarea și finalitatea acestor procese.

Vă invităm să aflați mai multe despre legătura dintre evaluarea bunurilor și expertiza judiciară, despre modul în care evaluarea vă poate ajuta în susținerea cazurilor dumneavoastră, despre ce întrebări puteți pune unui expert și despre ce înseamnă verificarea unor expertize precedente, de la autorul cărții “Despre evaluare și verificarea evaluării” – Adrian Vascu, Senior Partner Veridio.

Adrian Vascu are o experienţă de peste 20 de ani în evaluare, acreditat în evaluarea afacerilor şi în evaluarea proprietăţilor imobiliare (MAA) şi având specializarea VE (Verificarea evaluării). Este Senior Partner al companiei de consultanță Veridio, a fost preşedinte ANEVAR între anii 2008-2009 şi 2014-2015 si este în prezent preşedinte al Uniunii Profesiilor Liberale din...
Absolvent al Institutului Politehnic „Traian Vuia” din Timișoara (Facultatea de Construcții) și al Univesității „Aurel Vlaicu” (Facultatea de Stiințe Economice) din Arad, cu o vastă experiență profesională în analize financiare, evaluări, negocieri de preț și studii sectoriale in-house (energie, resurse, bănci, imobiliare etc), Daniel Manațe este în prezent președintele Asociației Naționale a Evaluatorilor Autorizați din...
  • Evaluarea bunurilor și expertiza judiciară
  • Standardele de evaluare în vigoare
  • Trecerea în revistă a modalităților de estimare a valorii bunurilor (imobile, mobile și acțiuni/părți sociale)
  • Rolul avocaților în promovarea expertizelor de înaltă calitate. Exemple de obiective ale expertizelor.
  • Verificarea evaluării și rolul acesteia în actul de justiție contemporan.
  • Exemple de situații concrete întâlnite în instanțe
Detaliile Evenimentului